Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op onze site. Dit om er voor te zorgen dat de informatie te allen tijde actueel, nauwkeurig en feitelijk juist is. Waar mogelijk controleren we zelf de bronnen en de herkomst van de informatie en proberen we, waar van toepassing, de bronnen te vermelden. Desondanks bestaat helaas altijd de mogelijkheid dat onjuistheden voorkomen. Wij kunnen dus geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Hierdoor kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Wij behouden ons het recht voor om de site en de informatie hierop te allen tijde te wijzigen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar onze site. We stellen het op prijs als u opmerkingen en onjuistheden aan ons meldt (info@vielgut.nl).

15 september 2013.